Billionways Import Export (Zhongshan) Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $50,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

ABOUT US

 

Billionways is professional designer and manufacture of metal/steel + wood shelves, gondola shelves located in Zhongshan, China. our products are widely used in supermarket, retail shop, store, wine shop, shoes shop etc. Impressive high quality customized solutions bring us more and more brand customer as well. if you need professional support, don't hesitate, come to discuss with us!

 

You are welcome to search "billionways shelves" on youtube to find more videos about our products and factory.

 

CONTACT US TO GET CATALOG 2019!